Rozterki katolika

blog katolicki

Problem z zazdrością

15 stycznia, 2020

„Powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».” – z Ewangelii św. Marka 

Poniższe słowa biorę najpierw do siebie i proponuję wam do rozważenia:

Wyzbywaj się zazdrości. Jezus chce przychodzić do wszystkich. Jeżeli widzisz, że ktoś jest bliżej Niego, raduj się z tego. Jeżeli widzisz Jego działanie gdzie indziej, niech twoja dusza się cieszy. Do ciebie też przychodzi, czasami w cichości, bez spektakularnego wejścia. 

Nie zazdrość innym, że mają lepiej, że mają czegoś więcej. Ucz się cieszyć z czyjegoś szczęścia. Życz wszystkim dobrze, nawet nieprzyjaciołom. Przyjmuj z pokorą to co masz. A masz wiele. Grzechem jest narzekać. Cnotą jest przyjmować wszystko w pokoju serca. Może to się udać jak będziesz blisko Jezusa. 

Znajdź czas i słuchaj Pana

11 stycznia, 2020

„Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.” – z Ewangelii św. Łukasza 

Warto często usuwać się na pustkowie i spędzać czas na osobności z Panem Jezusem. Rozmawiać z Nim jak z przyjacielem. Przecież mając taką Osobę za przyjaciela nie zginiemy. Warto pytać Go o różne sprawy z naszego życia. Pytać i słuchać. Przede wszystkim słuchać. 

Ja dziś na namiocie spotkania usłyszałem, że Jezus też chce do mnie mówić przez innych ludzi, przez wydarzenia, sytuacje które mnie spotykają. Warto otwierać  się na to i odważnie podejmować decyzje. On Mnie będzie wspierał. Brakuje mi teraz takiego kroczenia wciąż z Duchem Świętym, przemierzania życia w ciągłej świadomości obecności Ducha. Stąd czasami słaby humor. Zbytnie przejmowanie się sprawami doczesnymi dokłada swoje. Wrócenie na ścieżkę życia z perspektywą wieczności wszystko ułoży. 

Czuję, że powinienem cieszyć się i doceniać to co mam: możliwość poznania Pana Jezusa, poznania mojej żony, dzieci, praca, miejsce do mieszkania. Wielu tego nie ma. Grzechem jest narzekać. 

Czuję, że Pan Jezus mnie kocha. Kocha nas. Zawsze jest i będzie z nami. A my kochajmy innych mając Go w sercu! 

Dbaj o siebie

9 stycznia, 2020

„Wtedy oni tym bardziej zdumieli się w duszy, nie zrozumieli bowiem zajścia z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.” – z Ewangelii św. Marka 

Nie bądź otępiały. Dbaj o zdrowie. Nie grzesz przeciwko swojemu ciału. Zmęczenie powoduje, że jesteś bardziej nerwowy, jesteś bardziej podatny na grzech. Módl się o siły fizyczne i duchowe do walki z grzechem. Módl się o Ducha Świętego w tobie do rozpoznawania właściwych natchnień. Bądź czujny. Szatan próbuje cię zwieść.

Trwaj na modlitwie, ucz się od Jezusa

8 stycznia, 2020

„Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.” – z Ewangelii św. Marka

Musimy sobie uświadomić, że jesteśmy słabi. Potrzebujemy nauczyciela. Potrzebujemy Jezusa. Będzie do nas przychodził zawsze jak Go szczerze zaprosimy zostawiając inne sprawy na boku. Najważniejsze jest spotkanie z Nim. Dzięki temu napełniamy się Duchem i możemy funkcjonować w „normalnym” życiu i świadczyć o Nim wśród ludzi. 

Na modlitwie, w natchnieniach dostajemy to co możemy udźwignąć, to co możemy zrozumieć na ten moment. Trwajmy przy Jezusie, módlmy się nieustannie, spowiadajmy się, przyjmujmy często Eucharystię. A będziemy coraz bliżej Niego. Coraz więcej nam powierzy. 

Bez Jezusa nie ma życia

23 grudnia, 2019

„A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga.” – z Ewangelii św. Łukasza 

Jak pójdziesz za Jezusem, nie będziesz mógł nie błogosławić Boga. Poczujesz to w sercu. Będzie w tobie, tylko oddaj mu się cały. Od rana przyzywaj Jezusa, nieustannie się módl. Żyj w Jego obecności, a nie zginiesz. Bez Niego nigdy nie przeżyjesz. Będziesz żył w ciemności, bez życia. Którą drogę wybierzesz? 

Wzywaj Jezusa nieustannie

9 września, 2019

Jezus rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę” – z Ewangelii św. Łukasza

Wyrzeknij się wszystkiego złego. Wyciągnij do Jezusa swoje chore ręce. Nieidealne ręce, które są czasami powodem twojego grzechu. W każdym czasie Jezus pragnie twojego uzdrowienia. Tylko otwieraj się na Niego.

Jezus często do nas to mówi, bo nie otwieramy się w pełni na Niego tak jak On tego chce. Pełne otwarcie, pełne pragnienie życia z Nim. Nieustanne wołanie do Niego o pomoc, o obecność. Życie przeniknięte całkowicie Nim. Pragnienie Eucharystii i modlitwy przewyższające inne pragnienia, gdzie sprawy doczesne schodzą całkowicie na drugi plan. Nie zamartwiaj się tymi sprawami, nie przejmuj się nimi. Odrzuć wszystko co przeszkadza ci w zbliżeniu się do Niego. Jak przyjdziesz do Niego, wszystko inne się ułoży – nie będzie miało tak negatywnego wpływu na ciebie. 

Módl się:

Jezu przychodź do mnie i bądź ze mną nieustannie. Zapraszam Cię do mojego życia. Przenikaj mnie i daj mi łaskę takiej konsekwentnej, nieustannej wiary. Pragnę Cię czuć w każdej sekundzie mojego życia.

Wyrzec się wszystkiego. Co to oznacza?

8 września, 2019

“Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.” – z Ewangelii św. Łukasza

Wyrzeknij się wszystkiego co posiadasz. Powiedz do Jezusa: oddaję Ci wszystko. Ty przejmij moje życie, bądź w moich rękach, nogach, umyśle, sercu, języku. Mów przeze mnie. 

Oddaj Mu wszystko. A wtedy Jezus zostanie twoim nauczycielem. Mieć takiego nauczyciela to wielka nobilitacja i wielki zysk dla ciebie. 

Oddanie Mu wszystkiego nie oznacza, że On ci wszystko zabierze. We wszystkim będzie. Twoje życie zostanie Nim przeniknięte. To On będzie działał w twoim życiu. Niektórych sytuacji i wydarzeń nie zrozumiesz na początku, ale później zrozumiesz, że to było najlepsze rozwiązanie danej sytuacji. 

WSZYSTKO będzie się działo z korzyścią dla ciebie i twoich bliskich. Twoje życie będzie cudowne, bo będziesz szedł, choć z krzyżem, ale z Jezusem. 

Idź i w każdym momencie przypominaj sobie, że On jest z tobą. Módl się często w myślach do Niego w trakcie dnia. Kieruj do Niego krótkie akty strzeliste.

Rozterki katolika

blog katolicki