ZADANIE 10 – TRUDY – WIELKI POST

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski, którego wspominamy dzisiaj w Kościele zmarł podczas II Wojny Światowej w obozie w Dachau. Będąc tam z narażeniem życia organizował wspólne modlitwy, tajną spowiedź, odprawiał Msze święte. Podtrzymywał na duchu współwięźniów, wspierał braci w kapłaństwie. Pomimo trudów życia w obozie nazywali go „wesołkiem”, bo wszystkie zajęcia Dowiedz się więcej…