Rozterki katolika

blog katolicki

Idź odważnie przez życie z Bożym błogosławieństwem

Lipiec 12th, 2019

“Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.” – z Ewangelii św. Mateusza

Otwieraj się na Ducha Świętego. On ci podpowie co masz mówić w chwilach próby. Nie układaj godzinami mów w swojej głowie. Nie rozmyślaj zbyt długo co powiesz komuś kto błądzi, a chcesz go napomnieć. Spędź ten czas raczej na modlitwie. Posłuchaj co Duch Święty ci podpowiada i idź powiedz to komuś kto w tym momencie tego potrzebuje.

“Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia.”

Możesz być przez to w nienawiści u innych. Ale czy ta osoba, która potrzebuje nawrócenia nie jest ważniejsza od twojego dobrego samopoczucia, bo potrzebujesz, żeby wszyscy cię lubili i cenili? 

Możesz być za to prześladowany, czy wyśmiewany. Jednak Jezus cię powołuje, żebyś walczył o dusze innych. Bezkompromisowo. Dusza człowieka i jego zbawienie jest ważniejsze od wszystkiego innego.

Porzuć wygodę życia w której:

– nie porusza się trudnych tematów,

– nie wypada mówić o wierze,

– nie napomina się innych błądzących.

Idź odważnie przez życie z Jego błogosławieństwem walcząc o dusze innych. Nie czekaj. Dla niektórych może już jest za późno. Wszystko rób z miłością i dla dobra innych. Jak tak będziesz robił, Jezus wleje pokój w twoje serce. Pomimo trudności, będziesz spokojny, że robisz to do czego zostałeś wezwany.

To kto pierwszy z twoich bliskich potrzebuje nawrócenia? Kochaj, pomódl się za niego, pomódl się o prowadzenie Ducha Świętego, spotkaj się, napisz, porozmawiaj.

Jezus mówi do ciebie: Nawróć się!

Lipiec 10th, 2019

„Bliskie już jest królestwo niebieskie” – z Ewangelii św. Mateusza

Bliskie jest królestwo niebieskie dla każdego człowieka. Czy będziesz żył jeden dzień, czy 50 lat, to jest sekunda w porównaniu do życia wiecznego. Dla każdego z nas sąd ostateczny jest blisko, bo nie znamy dnia, ani godziny naszej śmierci tu na ziemi. 

Jezus do ciebie mówi: Nawróć się (tutaj wymów swoje imię), bo już dziś możesz być sądzony na ostatecznym sądzie. Nie czekaj na nic, nie czekaj na lepszy moment, mniej obowiązków, więcej sił, spokojniejszy czas. Nawróć się dzisiaj.

Na pierwszym miejscu postaw Jezusa. Módl się do Niego, pokochaj Go całym swoim sercem. A wtedy pokochasz wszystkich ludzi wokół siebie. Będziesz kochał Jego miłością. 

Jeżeli nie pragniemy się dzielić doświadczeniem obecności Jezusa w nas, to nie jesteśmy nawróceni. Żyjemy sobie gdzieś obok Niego. Jakbyśmy poczuli Go, nie bylibyśmy w stanie nie mówić o Nim. Nie dzielić się tym pięknym uczuciem. Otwierajmy się na Jezusa, a później na innych, dzieląc się Miłością, którą On jest.

Jak to zrobić? Jezus, jak tylko będzie chciał, przyjdzie do ciebie. Ale ty musisz tego zapragnąć z całego serca. Módl się nieustannie, żeby przyszedł do ciebie, a zrobi to, być może w najmniej spodziewanym momencie. Jezus przyjdzie do ciebie. Oczekuj.

Bądź obecny wśród ludzi

Lipiec 9th, 2019

“Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę.” – z Ewangelii św. Mateusza

Będąc pod wpływem złego ducha, jesteś martwy, nie mówisz, nie słyszysz, nie widzisz Bożego działania. Jak nie żyjesz w łasce uświęcającej nie masz szans na zbawienie, nie masz szans na pokój w sercu na tym świecie. 

Na koniec dzisiejszej Ewangelii ponownie pojawia się fragment o potrzebie pozyskania większej liczby robotników Pana Jezusa. 

Jak widzisz kogoś z twoich bliskich, który błądzi, poświęć mu trochę czasu dając świadectwo swojej wiary. Bądź obecny wśród ludzi potrzebujących nawrócenia. I ty też nieustannie się nawracaj.

Głoście Ewangelię wszędzie!

Lipiec 7th, 2019

“Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.” – z Ewangelii św. Łukasza

Teraz są wakacje, ale od września działajcie w ramach ewangelizacji. Jeżeli jesteście we wspólnotach zaangażujcie się bardziej. Potrzeba ludzi, aby głosić Dobrą Nowinę w waszych miastach. Działajcie, zachęcajcie i zapraszajcie do działania.

Wasze działania mogą być różne, ale ja czuję, że potrzeba wielu rąk do pracy, żeby walczyć o małżeństwa sakramentalne. To jest podstawa bytu rodzin – silne Jezusem małżeństwa i rodziny. Kiedy tego nie będzie, będą dziać się tragiczne rzeczy. Konsekwencją odrzucenia Pana Jezusa są rozwody, alkoholizm w rodzinach, kłótnie, zwady, brak miłości okazywanej dzieciom, brak miłości i szacunku małżonków wobec siebie, złość, klimat napięć i niepokoju w domu i wiele innych.

Pracujcie nad tym, żeby jak najwięcej małżeństw uratować lub działajcie na innych płaszczyznach do których czujecie się powołani np. ewangelizacja dzieci i młodzieży, pomoc starszym i biednym, walka z problemem alkoholowym w Polsce.

A na co dzień głoście Ewangelię każdemu z kim rozmawiacie. Wykorzystujcie każdą sytuację, nawet te trudne, do czynienia dobra i głoszenia Pana Jezusa. Pracujcie nad relacjami z Jezusem i z innymi z waszych bliskich, w których On jest. Zanoście Jezusa do innych, On was do tego powołuje. Przez was pragnie wlewać pokój w serca innych. 

Radujcie się z obecności Pana Jezusa

Lipiec 6th, 2019

“Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?” – z Ewangelii św. Mateusza

Radujcie się z obecności Pana Jezusa. Zaproście Go do siebie, do swojej rodziny, a On będzie z wami. Da wam pokój serca, wewnętrzną radość i siły do pokonywania trudności. 

Pielęgnujcie relacje z Nim. Chce być u was w domu jak najczęściej. Gromadźcie się na modlitwie, mówcie akty strzeliste, niech krzyż wisi w każdym pomieszczeniu waszego domu, przyjmujcie księdza po kolędzie, bo to Jezus go posyła do was, czytajcie Pismo Święte. 

Wtedy Jezus będzie blisko i będziecie czuć pokój w sercu, w którym On zagości.

Jezus ma dla ciebie wspaniały plan

Lipiec 3rd, 2019

“Nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym” – z Ewangelii św. Jana

Uwierz w Jezusa i w to, że ma dla ciebie wspaniały plan. Pewnych rzeczy po ludzku nie zrozumiesz. Wydają się nielogiczne i złe w tym świecie. Droga do nieba jednak nie jest łatwa, prowadzi krętymi ścieżkami. Nie zniechęcaj się w wierze, bo nawet jak nie czujesz Jego obecności, On jest zawsze z tobą.

Idź na Eucharystię, adorację, zamknij się w pokoju na modlitwie osobistej i słuchaj Go. Nic nie mów, słuchaj uważnie co ma do powiedzenia. Słuchaj jaki ma dla ciebie plan i poczuj, że Jezus cię kocha.

Panie, ratuj, giniemy!

Lipiec 2nd, 2019

„Panie, ratuj, giniemy!” – z Ewangelii św. Mateusza

Masz czasami taki moment w życiu, że wszystko się wali? Myślisz, że giniesz? Zawołaj wtedy do Boga, a On wszystko uspokoi.

Jeżeli szatan mąci w twoim życiu, odmawiaj teraz modlitwę do Maryi, niech Ona zmiażdży głowę szatana.

I proszę cię, odmów choć raz tę modlitwę za moją rodzinę, w której w tym momencie szatan mocno wysila się, żeby zniszczyć pewne rzeczy.

Rozterki katolika

blog katolicki