Głoś Dobrą Nowinę

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.”
Teksty Ewangelii wpisują się bardzo w tydzień ewangelizacyjny w mojej radomskiej diecezji. Jest czas po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i Jezus wzywa nas do głoszenia, że bliskie już jest królestwo niebieskie.
Nie wiesz ile jeszcze będziesz żył. Dla każdego ten dzień może być ostatnim. I wtedy stanie na Sądzie Ostatecznym. Nie można odkładać nawrócenia na kiedyś. Nie wolno odkładać głoszenia Dobrej Nowiny innym. Może to jest ostatnia chwila, żeby ktoś się nawrócił.
Jeżeli masz kogoś w rodzinie, w pracy na kim ci zależy, a on jest jeszcze daleko od Boga, głoś mu Dobrą Nowinę, dawaj świadectwo swojej wiary.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *