Słuchaj natchnień

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

Bądź posłuszny Jezusowi, słuchaj Jego natchnień. On mówi do ciebie często poprzez Pismo Święte, poprzez kapłanów. Przychodzi do twoich myśli. Nie wzbraniaj się, kiedy słyszysz Jego głos. Pójdź za Nim tak jak poszli apostołowie. Odważ się. Naśladuj Go. Czyń dobro, bądź wyrozumiały, kochający.

Dzisiaj szczególnie staraj się wsłuchać w natchnienia i jak poczujesz, że Jezus do Ciebie mówi, nie wahaj się.

Jak poczujesz, że masz kogoś upomnieć, zrób to.

Jak poczujesz, że musisz z kimś pogadać zrób to.

Jak poczujesz, że masz komuś powiedzieć dobre słowo, zrób to.

Jak poczujesz, że masz się za kogoś lub z kimś pomodlić, zrób to.

Działaj w Jego imię. Nie bój się. Cokolwiek ci powie będzie dla twojego i innych dobra. Jezus nigdy nie mówi o rzeczach, które miałyby komukolwiek zaszkodzić. To, że masz coś zrobić to nie zniewolenie, a wolność, wolność Dziecka Bożego. Ty możesz to zrobić, jesteś wolny. A działanie w Jego imię cię wyzwoli. Wyzwoli cię z niemocy i z Jego mocą będziesz działał.

Napełniajmy się Duchem Świętym

“A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”

Szczęść Boże!

Proszę przeczytajcie kilka zdań na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego!

Zostaniemy napełnieni Duchem Świętym, tylko wtedy, kiedy często będziemy o to prosić. On da nam odwagę do głoszenia Jezusa. Nie wstydźmy się swojej wiary. Jezus nas obroni przed atakami innych. Będzie trudno, ale nagroda jaką będziemy mieć w Niebie wszystko wynagrodzi. I tu na ziemi też dostaniemy pokój w sercu, kiedy będziemy głosić Jezusa. On będzie nam obficie błogosławił. Bezinteresownie głośmy Go, pomagajmy innym, kochajmy wszystkich, a On będzie nam i naszym rodzinom błogosławił.

Przez nas Jezus chce nawracać innych. Przez nasze usta, przez nasze ręce i nogi pragnie działać. Otwórzmy się na Ducha Świętego, a zobaczymy przeogromne cuda w naszym życiu. Zaprowadzi nas na głębokie wody, gdzie nie utoniemy, bo On będzie z nami.

Jak podejdziemy do kogoś i będziemy ewangelizować poczujemy obecność Ducha Świętego, który wszystkiego nas nauczy, byśmy potrafili ewangelizować. Duch przypomni nam wszystko, czego Jezus nas nauczył. Żeby mógł jednak to zrobić musimy często karmić się Słowem Bożym. Sięgajmy często po Pismo Święte, tam są wszystkie potrzebne wskazówki do naszego zbawienia i do wyjścia z Dobrą Nowiną do innych.

Módlmy się codziennie od samego rana do Ducha Świętego, a On nam pomoże wtedy kiedy będziemy  tego potrzebować. Przyjdzie myśl, niby znikąd. A to będzie On przychodzący do naszej głowy i serca. Dzięki temu nie powiemy nic od siebie. On będzie mówił, a inni będą się nawracać.