Słuchaj natchnień

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” Bądź posłuszny Jezusowi, słuchaj Jego natchnień. On mówi do ciebie często poprzez Pismo Święte, poprzez kapłanów. Przychodzi do twoich myśli. Nie wzbraniaj się, kiedy słyszysz Jego głos. Pójdź za Nim tak jak poszli apostołowie. Odważ się. Naśladuj Go. Czyń dobro, bądź wyrozumiały, kochający. Dzisiaj szczególnie Dowiedz się więcej…