Rozterki katolika

blog katolicki

Prostujcie ścieżki!

Grudzień 8th, 2012

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!

09.12.2012 r. – II Niedziela Adwentu

Ewangelia na niedzielę:

(Łk 3,1-6)

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

Udostępnij!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany Wymagane pola są zaznaczone

*

Rozterki katolika

blog katolicki