“Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą.” – z Ewangelii św. Łukasza

Dzisiaj jest pora, żeby sobie odpowiedzieć na kilka ważnych pytań.

Jeżeli masz łaskę wiary Jezus wiele wymaga od ciebie. Od takich ludzi wymaga więcej. Z tego jak wykorzystałeś swoje talenty zostaniesz rozliczony na Sądzie Ostatecznym. Czy czegoś nie zaniedbałeś? Czy słuchasz natchnień? Czy widzisz gdzieś pole do ewangelizacji, a nie ewangelizujesz? To Jezus cię popycha do działania. Odpowiedz na to, głoszeniem Ewangelii tam gdzie cię posyła.

Zrobisz to?


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *