“Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków.” – z Ewangelii św. Mateusza

Jezus pragnie nas karmić i dawać to co najważniejsze. To On da ci pokój w sercu, spełnienie, radość. Tylko daj Mu swój czas na Eucharystii, na modlitwie osobistej, na modlitwie małżeńskiej i rodzinnej. Daj Mu swoją uwagę, a da ci wszystko co potrzeba do szczęśliwego życia. W trudnych sytuacjach, w zmęczeniu nie odwracaj się od Jezusa. Wtedy do Niego przychodź. On cię przytuli. 

Nie zapominaj też o bliskich, przyjaciołach, lekarzach tu na ziemi. Przez nich też działa Jezus. Nic nie dzieje się przypadkowo. Idź za swoimi natchnieniami pamiętając cały czas o Nim, a nie zginiesz.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *