“Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi?” – z Ewangelii św. Mateusza

Radujcie się z obecności Pana Jezusa. Zaproście Go do siebie, do swojej rodziny, a On będzie z wami. Da wam pokój serca, wewnętrzną radość i siły do pokonywania trudności. 

Pielęgnujcie relacje z Nim. Chce być u was w domu jak najczęściej. Gromadźcie się na modlitwie, mówcie akty strzeliste, niech krzyż wisi w każdym pomieszczeniu waszego domu, przyjmujcie księdza po kolędzie, bo to Jezus go posyła do was, czytajcie Pismo Święte. 

Wtedy Jezus będzie blisko i będziecie czuć pokój w sercu, w którym On zagości.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *