“Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim.” – z Ewangelii św. Mateusza

Uniżaj się zawsze. Jeżeli coś robisz dobrego, rób to na chwałę Pana Jezusa. Nie popadnij w pychę. Twoja pycha zabija ciebie i wielu w twoim otoczeniu. Nie wywyższaj się nad innych, nie jesteś od nikogo lepszy. Jezus kocha wszystkich ludzi na równi. Popatrz tak dziś na innych. Spójrz na wszystkich, których dziś spotkasz Jego miłującym wzrokiem:

– pomagaj innym, 

– pomódl się, 

– nie oceniaj,

– zrozum czyjeś zachowanie,

– nie obgaduj za plecami,

– uśmiechnij się do kogoś,

– zrób coś bezinteresownie.

Naśladuj JEZUSA!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *