“Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.” – z Ewangelii św. Łukasza.

Jezus daje w obfitości. Wystarczy, że do Niego przyjdziesz. Przychodź do Niego często. Pragnie oddawać się w całości. Proś dzisiaj na Eucharystii, żeby cię przenikał, a On to zrobi. Wejdzie do twoich rąk, nóg, ust, całego ciała. I będzie działał w tobie i przez ciebie. Zaprowadzi cię tam, gdzie wiara nie ma granic. Posłuży się twoimi rękami do czynienia cudów. Z twoich ust nie wyjdzie żadne złe słowo, bo On będzie przez ciebie mówił. Jeśli zechcesz oczywiście i poprosisz Go o to.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *