Święty Cezary z Nazjanu, cesarski lekarz, w testamencie zarządził, aby cały majątek rozdać ubogim.
Przyjmij Komunię Świętą w intencji kogoś biednego, zagubionego.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *