W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.”
Ciężko nam świadczyć o Chrystusie w swoim środowisku. Zastanów się kto potrzebuje dobrego słowa od Ciebie. Zaplanuj z nim rozmowę, która będzie przebiegała w atmosferze miłości – czy to będzie napomnienie czy zaoferowanie pomocy – niech rozmowa będzie przepełniona miłością.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *