ZADANIE 20 – POGUBIENI – WIELKI POST 2018

W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.”
Ciężko nam świadczyć o Chrystusie w swoim środowisku. Zastanów się kto potrzebuje dobrego słowa od Ciebie. Zaplanuj z nim rozmowę, która będzie przebiegała w atmosferze miłości – czy to będzie napomnienie czy zaoferowanie pomocy – niech rozmowa będzie przepełniona miłością.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *