ZADANIE 25 – MARNY SŁUGA – WIELKI POST 2018

W Ewangelii Łukasz czytamy: „A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *