“Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.” – z Ewangelii św. Łukasza

Teraz są wakacje, ale od września działajcie w ramach ewangelizacji. Jeżeli jesteście we wspólnotach zaangażujcie się bardziej. Potrzeba ludzi, aby głosić Dobrą Nowinę w waszych miastach. Działajcie, zachęcajcie i zapraszajcie do działania.

Wasze działania mogą być różne, ale ja czuję, że potrzeba wielu rąk do pracy, żeby walczyć o małżeństwa sakramentalne. To jest podstawa bytu rodzin – silne Jezusem małżeństwa i rodziny. Kiedy tego nie będzie, będą dziać się tragiczne rzeczy. Konsekwencją odrzucenia Pana Jezusa są rozwody, alkoholizm w rodzinach, kłótnie, zwady, brak miłości okazywanej dzieciom, brak miłości i szacunku małżonków wobec siebie, złość, klimat napięć i niepokoju w domu i wiele innych.

Pracujcie nad tym, żeby jak najwięcej małżeństw uratować lub działajcie na innych płaszczyznach do których czujecie się powołani np. ewangelizacja dzieci i młodzieży, pomoc starszym i biednym, walka z problemem alkoholowym w Polsce.

A na co dzień głoście Ewangelię każdemu z kim rozmawiacie. Wykorzystujcie każdą sytuację, nawet te trudne, do czynienia dobra i głoszenia Pana Jezusa. Pracujcie nad relacjami z Jezusem i z innymi z waszych bliskich, w których On jest. Zanoście Jezusa do innych, On was do tego powołuje. Przez was pragnie wlewać pokój w serca innych. 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *