“Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.” – z Ewangelii św. Łukasza

Ty bądź wysłannikiem Jezusa i głoś Słowo Boże z mocą. Nieważne, że nie jesteś księdzem. Jesteś powołany do głoszenia Słowa. A z Jego mocą będzie to Słowo, które będzie zmieniać życie ludzi. Otwieraj się na Jezusa. On powołuje cię do tego zadania. Przy każdej okazji jak otrzymasz natchnienie, mów, a Jezus będzie działał. Nie martw się.

Ludzie będą się zdumiewać twoją mową. Jeżeli wcześniej nie byłeś mówcą, tym bardziej objawi się moc Jezusa w tobie. 

On może wszystko, więc niezależnie od tego co było w twojej przeszłości proś o łaskę mowy z mocą. Otrzymasz ją, bo Jezus takie modlitwy zawsze wysłuchuje. Kto pragnie, aby Jezus przez niego działał, ten to dostanie. Gorliwie się módl, a On cię wysłucha.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *