“Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.” – z Ewangelii św. Jana

Czytaj Pismo Święte jak najczęściej. Tam jest informacja co Jezus przykazuje robić. Tam jest wzór, który masz naśladować. Jest nim Jezus. Jak będziesz czytał (modląc się) często Pismo, będziesz wiedział jak się zachować w różnych życiowych sytuacjach. Tam są wszystkie odpowiedzi na nurtujące cię pytania.

Znajdź najlepszy czas na lekturę Pisma Świętego i namiot spotkania. Trzeba szukać tego czasu. 15 minut wystarczy na zbudowanie relacji z Jezusem. Daj czas swojemu przyjacielowi, którym mam nadzieję jest dla ciebie Jezus. Jeżeli nie dajesz Mu tego czasu to kim jest dla ciebie? Czy odmówiłbyś swojemu przyjacielowi 15 minut dziennie na rozmowę? Jezus zaprasza cię dziś na modlitwę osobistą. Dziś i codziennie. 15 minut, czy to tak wiele?


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *