Jezus rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę” – z Ewangelii św. Łukasza

Wyrzeknij się wszystkiego złego. Wyciągnij do Jezusa swoje chore ręce. Nieidealne ręce, które są czasami powodem twojego grzechu. W każdym czasie Jezus pragnie twojego uzdrowienia. Tylko otwieraj się na Niego.

Jezus często do nas to mówi, bo nie otwieramy się w pełni na Niego tak jak On tego chce. Pełne otwarcie, pełne pragnienie życia z Nim. Nieustanne wołanie do Niego o pomoc, o obecność. Życie przeniknięte całkowicie Nim. Pragnienie Eucharystii i modlitwy przewyższające inne pragnienia, gdzie sprawy doczesne schodzą całkowicie na drugi plan. Nie zamartwiaj się tymi sprawami, nie przejmuj się nimi. Odrzuć wszystko co przeszkadza ci w zbliżeniu się do Niego. Jak przyjdziesz do Niego, wszystko inne się ułoży – nie będzie miało tak negatywnego wpływu na ciebie. 

Módl się:

Jezu przychodź do mnie i bądź ze mną nieustannie. Zapraszam Cię do mojego życia. Przenikaj mnie i daj mi łaskę takiej konsekwentnej, nieustannej wiary. Pragnę Cię czuć w każdej sekundzie mojego życia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *