„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

Bądź posłuszny Jezusowi, słuchaj Jego natchnień. On mówi do ciebie często poprzez Pismo Święte, poprzez kapłanów. Przychodzi do twoich myśli. Nie wzbraniaj się, kiedy słyszysz Jego głos. Pójdź za Nim tak jak poszli apostołowie. Odważ się. Naśladuj Go. Czyń dobro, bądź wyrozumiały, kochający.

Dzisiaj szczególnie staraj się wsłuchać w natchnienia i jak poczujesz, że Jezus do Ciebie mówi, nie wahaj się.

Jak poczujesz, że masz kogoś upomnieć, zrób to.

Jak poczujesz, że musisz z kimś pogadać zrób to.

Jak poczujesz, że masz komuś powiedzieć dobre słowo, zrób to.

Jak poczujesz, że masz się za kogoś lub z kimś pomodlić, zrób to.

Działaj w Jego imię. Nie bój się. Cokolwiek ci powie będzie dla twojego i innych dobra. Jezus nigdy nie mówi o rzeczach, które miałyby komukolwiek zaszkodzić. To, że masz coś zrobić to nie zniewolenie, a wolność, wolność Dziecka Bożego. Ty możesz to zrobić, jesteś wolny. A działanie w Jego imię cię wyzwoli. Wyzwoli cię z niemocy i z Jego mocą będziesz działał.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *